ตั๋วรถไฟ JR Rail Pass

ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น (Japan Rail Pass) ตั๋วรถไฟJR หรือ Japan Rail นั้นเป็นบัตรไว้ใช้ท่องเที่ยวทั่วญี่ปุ่น สามารถนั่งได้ทั้งรถไฟ รถเมล์ และเรือ ทั้งหมดในเครือของ JR รวมไปถึงรถไฟที่มีชื่อเสียงและขึ้นชื่อที่สุดชนิดหนึ่งในโลกคือ Shinkansen ได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วย บัตรนี้ไว้ใช้สำหรับคนต่างชาติเท่านั้น ตั๋วรถไฟJR คนญี่ปุ่นไม่สามารถซื้อได้ ชนิดที่ชาวญี่ปุ่นต้องอิจฉาไปตามๆกัน เพราะความคุ้มค่าและความสะดวกสบายในการ ตั๋วรถไฟJR เดินทางถูกรวบรวมไว้ใน ตั๋วรถไฟJR ใบเดียวรถไฟในเครือของเจอาร์ (JR Group) ถูกแบ่งออกตามภูมิภาคและเมืองสำคัญ เพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางในภูมิภาคที่ต่างๆกัน และแต่ละภูมิภาคก็จะมีบริษัทที่เป็นตัวแทนที่จะรับผิดชอบในส่วนต่างๆ คืออย่างไรก็ดี การจำหน่ายประเภท ตั๋วรถไฟJR Pass ไม่ได้ถูกแบ่งตามบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบ ตั๋วรถไฟJR แต่แบ่งตามเส้นทางความนิยม

ตั๋วรถไฟJR Rail  มีหลายเส้นทางดังต่อไปนี้ ..JR West Sanyo Area Pass สำหรับภูมิภาคด้านตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็น 2 สาย ได้แก่ SANYO AREA PASS สามารถเดินทางไปยังโอซาก้า, โอโกยาม่า, ฮิโรชิม่า, ฮาคาตะ และเมืองอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ครอบคลุม สามารถใช้ได้กับรถไฟ NOZOMI (Series 500) และซันโย ชินคันเซ็น และรถไฟเร็วอื่นๆ

ตารางค่า ตั๋วรถไฟ JR โดยสาร และ Hokkaido Rail

JRRailPass-01

**โปรดโทรสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแต่ละวัน**
หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะฮอกไกโด สามารถใช้ได้รวมถึงรถไฟท้องถิ่นและรถโดยสารประจำทาง (รถบัส)ตารางค่าโดยสาร

JRRailPass-02

**โปรดโทรสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแต่ละวัน**
หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว
** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติของผู้ซื้อ ตั๋วรถไฟ JR Rail Pass

 • ต้องเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น ตั๋วรถไฟJR ซึ่งต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น และถือวีซ่าเป็นนักท่องเที่ยว (Temporary Visitor) เท่านั้น
 • ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่สามารถซื้อตั๋วนี้ได้ ตั๋วรถไฟJR ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • มีถิ่นฐานถาวรนอกประเทศญี่ปุ่น หรือพำนักอาศัย ณ ตั๋วรถไฟJR ต่างประเทศเป็นการถาวร และต้องถือวีซ่าเป็น Resident
 • สมรสกับชาวต่างชาติและพำนัก ณ ตั๋วรถไฟJR ประเทศนั้นเป็นการถาวร

เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อ ตั๋วรถไฟ JR Rail Pass

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ประเภทชั่วคราว (Temporary Visitor)
  *ผู้ถือหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นมิต้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางเท่านั้น

ขั้นตอนการแลก ตั๋วรถไฟ JR

เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับ ตั๋วรถไฟJR จากผู้ให้บริการขายแล้ว จะเป็นในรูปแบบของตั๋ว Exchange Order เท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถใช้งานได้ จนกว่าจะไปแลกเป็น ตั๋วรถไฟJR จริงที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งวิธีการแลก ตั๋วรถไฟJR นั้นจะต้องนำพาสปอร์ตพร้อมกับใบ Exchange Order ไปยื่นให้กับเจ้าพนักงานสถานี โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

JRRailPass-03

สถานที่ๆสามารถเปลี่ยนเป็น ตั๋วรถไฟ JR  ได้นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตจาก เครื่องหมาย “หน้าต่างสีเขียว (Midori no Madoguchi)” ที่มีอยู่ตามสถานีรถไฟใหญ่ๆ ตั๋วรถไฟ JR ในเครือของเจอาร์ทั่วประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนที่ 2

JRRailPass-04

พนักงานจะทำการตรวจสอบพาสปอร์ตและใบ Exchange Order จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้เราเลือกวันที่ต้องการใช้ ตั๋วรถไฟJR วันแรก ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้ถือบัตรจะต้องระบุวันที่เริ่มใช้บัตร โดยไม่เกิน 1 เดือนหลังจากที่ได้รับ ตั๋วรถไฟJR  จะเป็นวันใดก็ได้

ขั้นตอนที่ 3

JRRailPass-05

รายละเอียดของ ตั๋วรถไฟ JR  ที่ได้จะถูกระบุด้วย วันที่เริ่มใช้ วันที่สิ้นสุดการใช้ ชื่อผู้ถือบัตร สัญชาติของผู้ถือบัตร หมายเลขพาสปอร์ต ราคาของ ตั๋วรถไฟJRวันที่ออกบัตร และผู้ออกบัตร หรือเจ้าหน้าที่สถานี

ขั้นตอนการจองที่นั่ง และขั้นตอนการใช้  ตั๋วรถไฟ JR

 • หลังจากที่ได้รับ ตั๋วรถไฟJR Pass มาแล้ว ผู้ถือบัตรสามารถให้เจ้าหน้าที่สถานีทำการจองที่นั่งสำหรับรถไฟด่วนพิเศษบางขบวน หรือ Shinkansen ได้ โดยที่เราจะต้องมีช่วงเวลาที่ต้องการ รวมไปถึงต้นทางและปลายทางมาก่อน พนักงานจะเลือกที่นั่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้กับท่าน เช่น หากท่านมา 2 คน ก็จะเลือกที่นั่งริมหน้าต่างที่เป็นแบบฝั่ง 2 ที่นั่งให้
 • บัตรนี้ไม่สามารถจองหรือขึ้นรถไฟชินคันเซ็น NOZOMI, MIZUHO ได้ นอกเหนือจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นได้หมดทุุกขบวน เช่น รถไฟชินคันเซ็นสาย HIKARI, SAKURA, KODAMA, TSUBAME, HAYABUSA, TSUBASA เป็นต้น
 • ส่วนนักท่องเที่ยวที่ถือบัตรประเภท Green’s Card จะมีรองรับไว้สำหรับบางขบวนของ HIKARI, KODAMA เท่านั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถจอง ตั๋วรถไฟJR ที่นั่งจากพนักงานสถานีได้เช่นกัน
 • นักท่องเที่ยวเพียงแค่แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่สถานีก็สามารถใช้เดินทางไปกับรถไฟหรือรถบัสในเครือของ JR ตามที่ระบุไว้ ได้ทั่วประเทศญี่ปุ่นข้อควรระวัง
 • การนำใบแลกเปลี่ยน ตั๋วรถไฟJR ของบริษัท ไปแลกเป็น ตั๋วรถไฟJR ต้องแสดงหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ หากวีซ่าของท่าน ระบุ
 • วัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอื่น อาทิ Trainee, Entertainer หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก Temporary Visitor ท่านจะไม่สามารถแลกตั๋วได้
ติดต่อจองตั๋วรถไฟ คลิก!